Bảng Giá Dịch Vụ Của Hưng Thịnh

DỊCH VỤ MÁY TÍNH TẠI VĂN PHÒNG TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH
Cài hệ điều hành (bao gồm win + ứng dụng văn phòng100.000150.000200.000
Vệ sinh công nghiệp20.000đ70.000100.000
Cài phần mềm (lẻ, theo số lượng)20.00070.000100.000
Khắc phục sự cố máy chạy chậm20.00070.000100.000
Máy không vào mạng20.00070.000100.000
Lấy lại dữ liệu bị mất=>200.000=>200.000=>200.000
Kết nối máy in20.00070.000100.000
Cài drive ( lẻ, theo số lượng)20.00070.000100.000
DỊCH VỤ LAPTOPTẠI VĂN PHÒNG TRONG GIỜ HÀNH CHÍNHNGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH
Cài hệ điều hành (bao gồm win + ứng dụng văn phòng100.000150.000200.000
Vệ sinh công nghiệp150.000200.000250.000
Cài phần mềm (lẻ, theo số lượng)20.00070.000100.000
Khắc phục sự cố máy chạy chậm20.00070.000100.000
Máy không vào mạng20.00070.000100.000
Lấy lại dữ liệu bị mất>=150.00>=200.000>=200.000
Kết nối máy in20.00070.000100.000
Cài drive ( lẻ, theo số lượng)20.00070.000100.000
DỊCH VỤ MÁY INTẠI VĂN PHÒNG TRONG GIỜ HÀNH CHÍNHNGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH
Nạp mực máy in A4 Canon, Hp không sử dụng hộp mực 17a50.00080.000120.000
Nạp mực máy in Samsung, Brother, Xerox…( theo mã máy)90.000120.000180.000
Vệ sinh máy in40.00070.000100.000
Thay drum máy in 12A, 35A, 83A, 85A90.000120.000150.000
Thay drum máy in Brother, Samsung, Xeroc150.000200.000280.000
Thay gạt mực Canon, HP theo cặp90.000120.000150.000
Thay gạt mực Samsung, Brother, Xerox90.000120.000200.000
Máy tính không kết nối máy in20.00070.000100.000
Thay Film máy Fax90.000120.000150.000
Khắc phục sự cố máy Fax, máy photo ( không fax, không nhận, kẹt giấy)70.000120.000150.000